Lyft landet!

Fas ett
Fas två
Fas tre

Fas ett

En

Mer kommer...

En farkost landar i närheten av Stockholm, och ur den kommer en änglalik varelse från en annan planet. Hen har ett budskap och ett uppdrag: att visa vår värld vägen till fredlig samvaro, med Sverige som exempel.

Så först måste det bli ordning på Sverige.

Om Magnus Häglund

Om Lyft landet!